QuestBack til kommunene

Hvordan står det til?

Som et ledd i Fylkesmannens rapportering til helsemyndighetene ønsker vi mer informasjon om følgende områder:

  • Plan for helse- og omsorgstjenestene
  • Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
  • Folkehelsearbeid i kommunen
  • Arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet

Vi ber kommunene om å besvare vedlagte QuestBack, som går direkte Helsedirektoratet.
QuestBacken sendes også per e-post til samtlige kommuner i Nordland.

Frist for tilbakemelding er 15.november 2017.

Kontaktpersoner

Lenker