Hopp til innhold

Kontaktinformasjon

Grethe Ellingsen
75 53 15 17

Solveig Mollnes
75 53 15 13

Benthe Westgaard
75 53 15 14

Jorunn Simarud
75 53 15 09

Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema