Ny rapport om sosial ulikhet i helse

Helsedirektoratet har nylig publisert en norsk kunnskapsoversikt om sosial ulikhet i helse. Rapporten gir nyttig grunnlagsinformasjonen til kommunene i folkehelsearbeidet.

Rapporten er skrevet av Espen Dahl, Heidi Bergsli og Kjetil A. van der Wel ved Høgskolen i Oslo og Akershus og inneholder en analyse av den sosiale fordelingen av helse og en vurdering av helsenivået blant de dårligst stilte, en oversikt over utviklingen i sosial ulikhet i helse og dens sosiale konsekvenser over tid. Rapporten diskuterer også forhold som påvirker og forårsaker sosial ulikhet i helse i Norge og en identifisering av politikkområder og samfunnsinstitusjoner som har størst betydning for sosial ulikhet i helse og diskuterer hvordan nye eller endrede tiltak kan bidra til å utjevne de sosiale helseforskjellene og deres sosiale konsekvenser.

Rapporten kan lastes ned i full versjon som en sammendragsrapport.

De 11 underlagsrapportene kan også lastes ned.