Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


27.02.2020

Koronaviruset

Fylkesmannen i Nordland følger situasjonen med koronaviruset (coronaviruset) tett sammen med kommunene og andre aktører.
01.04.2020

Presisering av forbud mot overnatting på fritidseiendom (hytteforbudet)

Informasjon/veiledning om forståelse av den nasjonale bestemmelsen ligger nå ute på regjeringens nettsider. En viktig presisering er at pendlerbolig ikke er omfattet av hytteforbudet. Veiledningen omtaler dagsreiser, bruk av fritidsbåter, campingplasser m.m.

01.04.2020

Midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven

Koronaloven gir regjeringen (Kongen i statsråd) fullmakt til å lage nye midlertidige regler for å håndtere koronakrisen. Loven gjelder fram til 27. april. 

31.03.2020

Fylkesmannen gir råd om karanteneregler

Fylkesmannen i Nordland har i dag sendt ut brev til alle kommunene med råd om hva de bør være spesielt oppmerksom på dersom kommunen vurderer å videreføre lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner.

31.03.2020

Fylkesberedskapsrådet har møte hver uke under koronakrisen

I møtene drøftes problemstillinger knyttet til pandemien. De ukentlige videokonferansene ledes av Fylkesmann Tom Cato Karlsen. 

26.03.2020

Koronasituasjonen og privatøkonomi - informasjon til NAV-kontorene

Situasjonen med Covid 19 og koronasmitten påvirker samfunnet vårt i stor grad. Mange blir permitterte, og vil etter hvert gå over til dagpenger. Redusert inntekt gjør det viktig å gå gjennom den nye økonomiske situasjonen. Det er viktig at NAV-kontorene tilbyr økonomisk rådgivning i tiden fremover.

24.03.2020

Karantenebestemmelser i kommunene i Nordland

Kommunene i Nordland har vedtatt karanteneregler for å hindre eller forsinke spredning av koronavirus. Fylkesmannen har laget et kart som gir overblikk over situasjonen.  

20.03.2020

Fylkesmannen ber om oversikt over lokale smittevern-vedtak fra kommunene

For å få en oversikt over lokale forskrifter etter smittevernloven, ber Fylkesmannen kommunene sende kopi av sine vedtak om dette.

20.03.2020

Forbud mot overnatting på fritidseiendom

Det er nå forbudt å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen.

19.03.2020

Personer med utviklingshemming og koronavirus

NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming) har publisert informasjon om koronavirus og tjenster til personer med utviklingshemming.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema