Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


27.02.2020

Koronaviruset

Fylkesmannen i Nordland følger situasjonen med koronaviruset nøye. Vi er bindeledd mellom kommunene og sentrale styresmakter.
09.07.2020

Ber kommunene sørge for god informasjon til turistene

For å hjelpe kommunene med å få ut informasjon til turistene og andre innreisende, har Helsedirektoratet laget informasjonsmateriell på flere språk som kan trykkes opp og deles ut.

09.07.2020

Risiko for svikt i tjenestetilbud til enslige mindreårige asylsøkere

Fylkesmannen i Nordland mener det er risiko for svikt i tjenestetilbudet til enslige mindreårige asylsøkere når det gjelder omsorg og ivaretakelse.

06.07.2020

Kommunene må avgi ukentlig smitterapport

Helsedirektoratet ber kommunene sende inn ukentlig rapport i sommer om smittetall, testing, isolering, smittesporing og karantene.

30.06.2020

Leve hele livet: Aldersvennlige kommuner - høstkonferansen 2020

Høstkonferansen for "Leve hele livet" blir i år et todagers webinar den 30. september og 1. oktober. Webinar-programmet for denne femårsreformen begynner å bli klart og vi følger nå opp med god inspirasjon og nye innspill til målgruppas verktøykasse. Sett av dagene og meld deg på i dag!

15.06.2020

Ny rapport om erfaringskonsulenter med ruserfaring

Najonalt senter for erfaringskompetanse har publisert den tredje rapporten om erfaringskonsulenter

03.06.2020

Tiltak i kommunesektoren for å ta Norge ut av krisen

Regjeringen trapper opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi etter koronakrisen. – I den nye tiltakspakken foreslår regjeringen å bevilge 5,7 milliarder kroner til tiltak i kommunesektoren. Disse pengene kommer på toppen av de 10,8 milliarder kronene kommunesektoren allerede har fått som følge av koronakrisen, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

15.05.2020

Kommunekonferansen 2020

Kommunekonferansen 2020 - for ordførere, rådmenn, kommunedirektører, politisk- og administrativ ledelse i Nordland - ble gjennomført på digital plattform den 2. og 3. juni. Her finner du opptak og presentasjoner fra konferansen.

08.05.2020

Alle elever tilbake i skolen fra 11. mai

Fra mandag 11. mai åpner alle grunnskolene igjen. – Vi føler oss trygge på at skolene i Nordland er klare for å gjenåpne, selv om noen skoler vil trenge litt mer tid til å komme i gang på nytt. Alle elevene skal være tilbake på skolen innen 15. mai, sier utdanningsdirektør Guri A. Iversen.

08.05.2020

Kommunene i Nordland følger nasjonale karantenebestemmelser

Den 7. mai hadde alle kommunene i Nordland enten opphevet eller ikke videreført sine lokale karanteneregler for å hindre smittespredning. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema