Vårres unga - vårres framtid

Vårres unga – vårres framtid, for barn og unges beste - handler om FNs barnekonvensjon i kommunene i Nordland.
Vårres unga – vårres framtid skal hjelpe kommunene i sin planlegging med å konkretisere artiklene i barnekonvensjonen, for å kvalitetssikre tjenestene til barn og unge.

Vårres unga - vårres framtid har egne nettsider. Trykk her for å gå til siden, eller bruk linken i høyremenyen.