Mæland følger opp Tysfjordsaken

Møtte ministeren. Fra venstre: Lars Magne Andreassen, Arran, Jan Folke Sandnes, ordfører Hamarøy, Kay Meløysund, ass.rådmann Tysfjord, Tor Erik Rønne, prosjektleder, Anne Kalstad Mikkelsen, Arran, Anne Karin Olli, statssekretær, Robert Isaksen,  Fylkesmannen i Nordland, Monica Mæland, statsråd, Kristin Green Johnsen, Arran, Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametinget, Aase Marthe Horrigmo, statssekretær, Tom Cato Karlsen, fylkesmann, Aslak Finnvik, lensmann i Hamarøy
Møtte ministeren. Fra venstre: Lars Magne Andreassen, Arran, Jan Folke Sandnes, ordfører Hamarøy, Kay Meløysund, ass.rådmann Tysfjord, Tor Erik Rønne, prosjektleder, Anne Kalstad Mikkelsen, Arran, Anne Karin Olli, statssekretær, Robert Isaksen, Fylkesmannen i Nordland, Monica Mæland, statsråd, Kristin Green Johnsen, Arran, Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametinget, Aase Marthe Horrigmo, statssekretær, Tom Cato Karlsen, fylkesmann, Aslak Finnvik, lensmann i Hamarøy

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland følger Jasska-prosjektet i Tysfjord tett, og fikk denne uken en statusoppdatering fra styringsgruppen.

Møtet fant sted i departementets lokaler i Oslo tirsdag 29. januar, og det er fjerde gang ministeren møter styringsgruppen og prosjektlederen for Jasska.

- Jasska-prosjektet ble initiert av KMD, og de har hele tiden vært svært opptatt av status og fremdriften i prosjektet.

- Det har vært høy aktivitet, og for styringsgruppa er det viktig å få presentert bredden i det store oppfølgingsarbeidet vi har fått ansvaret for, sier fylkesmann Tom Cato Karlsen.


I tillegg til styringsgruppen deltok også Mikkel Eskil Mikkelsen fra Sametinget.