Orienterer ministeren om Tysfjordprosjektet

Monica Mæland, kommunal og moderniseringsminister.
Monica Mæland, kommunal og moderniseringsminister.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møter fredag 26. januar styringsgruppa og prosjektleder for oppfølgingsprosjektet i Tysfjord i Oslo.

Det er statsråden som har invitert til møtet og hensikten med møtet er å gi ministeren en orientering om status og fremdrift for oppfølgingsprosjektet og de ulike delprosjektene.

Representanter fra Sametinget deltar også på møtet.

Fra Fylkesmannen i Nordland deltar fylkesmann Hill-Marta Solberg og seniorrådgiver Robert Isaksen.

Statsråden vil bli orientert om at delprosjektene er godt i gang. Det har vært stor aktivitet i de ulike arbeidsgruppene. Den nye prosjektlederen, Tor-Erik Rønne, startet i jobben på nyåret.

Fokus i den innledende fasen var i første rekke å få ivaretatt innspill fra fagmiljø og lokale aktører.

I første halvdel av februar gjennomføres det også to kurs for ansatte som jobber med barn, unge og familier i Tysfjord og Hamarøy.  Tema for kursdagene vil blant annet være avdekningskompetanse, meldeplikt og taushetsplikt.