Følger Tysfjord-prosjektet nøye

Møte med ministeren. Bak f.v. Tor-Erik Rønne, prosjektleder, Aase Marthe Horrigmo, statssekretær, Arne Kvensjø, rådmann i Tysfjord, Jan Folke Sandnes, ordfører i Hamarøy, Tor Asgeir Johansen, ordfører i Tysfjord, Aslak Finvik, lensmann i Hamarøy. Foran f.v: Anne Karin Olli, statssekretær, Monica Mæland, statsråd, Hill-Marta Solberg, fylkesmann, Anne Kalstad Mikkelsen, Arran-senteret, Mikkel Eskil Mikkelsen fra Sametinget og Robert Isaksen, seniorrådgiver Fylkesmannen i Nordland.
Møte med ministeren. Bak f.v. Tor-Erik Rønne, prosjektleder, Aase Marthe Horrigmo, statssekretær, Arne Kvensjø, rådmann i Tysfjord, Jan Folke Sandnes, ordfører i Hamarøy, Tor Asgeir Johansen, ordfører i Tysfjord, Aslak Finvik, lensmann i Hamarøy. Foran f.v: Anne Karin Olli, statssekretær, Monica Mæland, statsråd, Hill-Marta Solberg, fylkesmann, Anne Kalstad Mikkelsen, Arran-senteret, Mikkel Eskil Mikkelsen fra Sametinget og Robert Isaksen, seniorrådgiver Fylkesmannen i Nordland.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland viste stor interesse da styringsgruppa og prosjektleder orienterte henne om oppfølgingsprosjektet i Tysfjord.

Møtet fant sted i departementets lokaler i Oslo fredag 26. januar.

– Vi har nå fått presentere status for departementet, og det er viktig for det videre arbeidet. De ulike arbeidsgruppene i delprosjektene har kommet godt i gang, sier fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg.

Statsråden var engasjert og signaliserte at hun vil følge prosjektet nøye framover.

På møtet deltok også Mikkel Eskil Mikkelsen fra Sametinget.