Separasjon og skilsmisse

Ektefeller som ikke ønsker å fortsette samlivet, kan søke om separasjon. For å søke skilsmisse må du enten ha vært separert i ett år, eller du og din ektefelle må ha bodd fra hverandre i minst to år og være enige om at dette er samlivsbrudd. Gå til søknadsskjema

Du kan søke om separasjon og skilsmisse via et digitalt søknadsskjema. Klikk på knappen til høyre for å komme til tjenesten. Der finner du også mer informasjon om separasjon og skilsmisse.

Vis mer

Separasjon

Ektefeller som ikke lengere ønsker å fortsette samlivet kan ta ut separasjon

  • dersom dere har felles barn under 16 år må dere til mekling før bevilling kan gis, meklingsattest legges ved søknaden, ettersendes pr. post eller sikker melding.
  • ved ekteskap inngått i utlandet må vigselsattest legges ved søknad ettersendes pr. post eller sikker melding.

Så sant søknad er komplett, begge parter har signert og alle vedlegg er med vil saksbehandlingstid i de fleste tilfeller være under 1 måned.

les mer om separasjon

Skilsmisse

Når man har vært separert, samt oppfyller kravet for 1 års separasjonstid kan man søke skilsmisse, dette går ikke automatisk, partene må selv sende søknad for å få behandlet skilsmisse.

  • to vitner må bekrefte at dere har bodd fra hverandre i perioden, adskillelseserklæringen også kalt vitneerklæringen sendes sammens med søknaden ettersendes pr. post eller sikker melding
  • dersom du ikke søker digitalt må to vitner også bekrefte din signatur, søker du digitalt må du logge deg inn med minID e.l

Saksbehandlingstid ca. 3 måneder.

Dersom vi får inn søknad fra bare en av partene må vi kontakte andre part for å be om medunderskrift. Det kan altså gå opptil 3 måneder før vi starter saksbehandlingen, det kan derfor være tidsbesparende at du selv sender søknaden til den andre part. Dersom du sender i papirform send gjerne èn søknad direkte til Fylkesmannen og èn til den andre part. Søkes du digitalt oppfordres du til å sende via den andre part. Dersom den andre parten velger å ikke svare vil allikevel saken komme til oss for behandling.

les mer om skilsmisse

Digitale bevillinger

Fylkesmannen i Nordland har startet å sende ut bevillinger digitalt. Dersom du har digital postkasse vil du få bevillingen dit. Har du ikke slik postkasse vil brevet bli printet og sendt deg pr. vanlig post. Slike bevillinger er digitalt signert, skulle du likevel trenge en fysisk signatur på bevillinga, ta kontakt med oss så ordner vi en signert utskrift fra arkivet.

les mer om digital postkasse


18.12.2015

Ekteskap hvor den ene part er mindreårig