Otto Ingvard Holdal fra Vestvågøy har mottatt Kongens fortjenstmedalje

Otto Holdal fikk utmerkelsen for en betydelig samfunnsinnsats både yrkesmessig, politisk og på frivillig basis i lag og foreninger.

Holdal har tidligere mottatt FN-medalje og diplom for deltakelse i Tysklandsbrigaden.

Han har også bidratt med betydelig innsats for trafikksikkerheten sammen med sin familie etter at han mistet sin datter, barnebarn og svigersønn i en trafikktragedie i 2006.

Medalje og diplom ble overlevert av ordfører i Vestvågøy på ei tilstelning i Oslo den 10. januar 2018.