Kongens fortjenstmedalje

Kongens fortjenstmedalje tildeles sammen med diplom
Kongens fortjenstmedalje tildeles sammen med diplom (Foto: Marianne Bakos / Fylkesmannen i Nordland)

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av H.M. Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgagnlig natur.

Fortjenstmedaljen utdeles som belønning for:

  • pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgagnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid
  • særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning
  • særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, der innsatsen har ligget betydelig over det normale, og der ved­kommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats
  • en livsinnsats som kan stå som eksempel for andre

Statuttene for tildeling av Kongens fortjenstmedalje endres i tråd med samfunnsutviklingen. Den siste endringen ble gjort 30. mars 2012. Etter de nye statuttene blir det ved vurderingen av kandidater lagt avgjørende vekt på samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement. Samtidig legges det ikke lenger vekt på tjenestetid på 40 år eller mer.

Endringen innebærer også at benevningen «Kongens fortjenstmedalje i sølv» faller bort og blir erstattet av "Kongens fortjenstmedalje". Kongens fortjenstmedalje i gull blir heretter bare tildelt i helt ekstraordinære tilfeller og kan ikke søkes om.

St. Olavs orden

St. Olavs orden ble stiftet av Kong Oscar I 21. august 1847 og ble sist revidert 19. juni 2015. Ordenen tildeles som belønning for ”utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”.

Søknad om tildeling av Kongens fortjenstmedalje og St. Olavs orden stiles til H.M. Kongen og sendes via Fylkesmannen i det fylket der kandidaten bor.

Vis mer


21.12.2018

Bernt Arntsen fra Rødøy er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Arntsen fikk medaljen for sitt frivillige arbeid i flere foreninger og sitt engasjement innen kultur- og lokalhistorie i kommunen.


10.07.2018

Birger Olaf Johan Johannessen fra Lurøy er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Johannessen fikk medaljen for sin innsats for lokalsamfunnet og for den omsorgen han har for alle som har behov for en hjelpende hånd i hverdagen.


08.03.2018

Harald Brygfjell fra Hemnes kommune har mottatt Kongens fortjenstmedalje

Harald Brygfjell sin store interesse har vært lokalhistorie på Helgeland og spesielt i Hemnes kommune. 


26.02.2018

Trond Rydsaa fra Hemnesberget har mottatt Kongens fortjenstmedalje

Ildsjel og lege Trond Rydsaa fikk utmerkelsen for sitt store engasjement for lokalsamfunnet i Hemnes kommune.


12.01.2018

Otto Ingvard Holdal har mottatt Kongens fortjenstmedalje

Otto Holdal fikk utmerkelsen for en betydelig samfunnsinnsats både yrkesmessig, politisk og på frivillig basis i lag og foreninger.


04.01.2018

Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2018

Kommunene oppfordres til å foreslå mottakere av Regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig. Forslag sendes til Fylkesmannen.


20.12.2017

Disse fikk Kongens fortjenstmedalje høsten 2017

Høsten 2017 fikk fire personer i Nordland Kongens fortjenstmedalje. Her er oversikten:


02.05.2017

Ninny Petrine Jensen er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Ninny Petrine Jensen fra Bodø ble tildelt Kongens fortjenstmedalje under en tilstelning i kommunen torsdag 27. april.


10.02.2017

Kajsa Zetterquist er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Søndag 5. februar ble Kajsa Zetterquist tildelt Kongens fortjenstmedalje under en tilstelning i Adde Zetterquist kunstgalleri på Storjord i Saltdal.


08.12.2016

Fylkesmannen har tildelt medaljer for redningsdåd til sjøs

Skipssjef Rune Stenevik, løytnant Raymond Isehaug og vernepliktig Ola Strand Lien er tildelt medalje for redningsdåd til sjøs. KV Bergen er tildelt plakett for redningsdåd til sjøs.


Flere nyheter