Forliksrådene

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker. Forliksrådet er både meklingsinstans og domstol.

Fylkesmannen fører administrativt tilsyn med forliksrådene. Fylkesmannen kontrollerer at kommune­styrets valg av forliksmedlemmer er lovlig, og foretar den formelle oppnevnelsen av medlemmene.

Alle kommuner har et forliksråd. Ta kontakt med politiet dersom du ønsker å bruke forliksrådet.

Vis mer

Om valg av nye forliksråd

Kommunene har 15. oktober i år valgt nye forliksråd. Fylkesmannen skal foreta oppnevning av forliksrådene, som trer i funksjon 1. januar 2013.  
 
Justisdepartementet har den 15.12.11 sendt ut et orienteringsskriv til alle kommunene om reglene for valg av forliksråd og skjønnsmedlemmer. 

Fylkesmannen viser til dette rundskrivet og minner om kravet i domstolloven om at begge kjønn skal være representert både blant medlemmene og varamedlemmene. Fylkesmannen kan ikke foreta oppnevning av forliksrådet dersom dette kravet ikke er oppfylt. 

Videre ber vi om at kandidatenes fødselsår blir opplyst når kommunen sender utskrift av valget hit. 

Mer informasjon finner du i lenkene til høyre.