Retningslinjer - barnevernsaker der barn har tilknytning til andre land

Stadig flere barn i Norge har tilknytning til andre land, for eksempel ved utenlandsk statsborgerskap eller ved foreldre eller annen familie i utlandet. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har utarbeidet et nytt rundskriv om hvordan kommunene kan håndtere barnevernsaker der barn har tilknytning til andre land.

Rundskrivet inneholder retningslinjer til kommunene. Du finner det her:

http://regjeringen.no/id2467870

Se for øvrig brev fra BLD til høyre på siden.