Informasjon til asylsøkere på flere språk

Viktig informasjon til barn under 18 år som har søkt om beskyttelse, og som ikke har foreldre i Norge.

Informasjonsarket i lenken til høyre er gitt ut på flere språk.