Folk og samfunn

Som innbygger vil du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


03.10.2018

Felles innsats for god boligpolitikk

Fylkesmannen og Husbanken nord, Bodø har inngått et forpliktende samarbeid med fire kommuner i Nordland. Målet er å jobbe sammen for at alle kan bo trygt og godt.


16.07.2018

Slutt på barneekteskap i Norge

Ungdommer mellom 16 og 18 år som har ønsket å gifte seg har tidlegere kunne søke Fylkesmannen om dispensasjon fra alderskravet i ekteskapsloven. Dette er det nå slutt på.


13.04.2018

Kongeparet til Nordland

Kong Harald og Dronning Sonja besøker Nordland 12. til 14. juni 2018. Besøket omfatter kommunene Sørfold, Steigen, Røst, Værøy og Moskenes. Kongeskipet «Norge» vil bli benyttet under fylkesturen. 


26.02.2018

Trond Rydsaa fra Hemnesberget har mottatt Kongens fortjenstmedalje

Ildsjel og lege Trond Rydsaa fikk utmerkelsen for sitt store engasjement for lokalsamfunnet i Hemnes kommune.


12.02.2018

Kompetanseseminar om forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge

Ansatte i barnehage, skole, barnevern og helsetjeneste møtes 14. og 15.februar på Storjord i Tysfjord for å lære mer om hvordan de kan forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn og unge.


31.01.2018

Lærer mer om tverrfaglig samarbeid og meldeplikten til barnevernet

Om lag 150 ansatte som jobber med barn, unge og familier deltar 1. og 2. februar på kurs i Tysfjord for å lære mer om taushetsplikt, tverrfaglig samarbeid, samt varsling og samhandling med barneverntjenesten når det oppstår mistanker om seksuelle overgrep eller annen omsorgssvikt.  


26.01.2018

Orienterer ministeren om Tysfjordprosjektet

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møter fredag 26. januar styringsgruppa og prosjektleder for oppfølgingsprosjektet i Tysfjord i Oslo.


23.01.2018

Frist til å sende inn søknad om tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Fylkesmannen behandler krav om statstilskudd fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn med hovedsete i Nordland. Fristen for å innsende krav er 1. mars.


16.01.2018

Kongeparet besøker fem kommuner i Nordland i juni

Kongeparet legger ut på ny fylkestur i Nordland 12. – 14. juni.  Besøket omfatter Sørfold, Steigen, Røst, Værøy og Moskenes.  - Stor stas at Kong Harald og Dronning Sonja legger årets fylkestur til Nordland, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg.


04.01.2018

Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2018

Kommunene oppfordres til å foreslå mottakere av Regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig. Forslag sendes til Fylkesmannen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel