Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet (KfK) er strategien for videreutdanning av lærere og skoleledere.

I denne strategien for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025, legges rammene for den nasjonale satsingen som er utviklet i et samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdanningene og Kunnskapsdepartementet.


26.05.2020

Videreutdanning - siste frist for å bekrefte deltakelse

27. mai er siste frist for å bekrefte fortsatt deltakelse i videreutdanningsordningene.