Kompetanseutvikling i barnehage og skole

(Foto: Gerd Altmann / Pixabay.com)

På denne temasiden finner du informasjon om barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling. For barnehagen er det regional kompetanseutvikling (ReKom) og for skole desentralisert kompetanseutvikling (DeKom).

I barnehagen er det strategien "Kompetanse for fremtidens barnehage" som er førende, mens det for skolen er stortingsmeldingen "Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen" som danner grunnlaget.

Kompetanseutviklingen består av både etter- og videreutdanningstilbud. For etteutdanning er det barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap med Universitets- og høgskolesektoren det satses på.

Disse temasidene handler først og fremst om dette.