Et godt barnehage- og skolemiljø

(Foto: Elisabeth Kleiva Vian / Fylkesmannen i Nordland)

Utdanningsdirektoratet har laget en animasjonsfilm om voksnes plikt til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak til alle barn har et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.