Utsatt frist for behandling av søknader om videreutdanning

Videreutdanning
Videreutdanning (Foto: ArtTower / Pixaba.com)

Fristen for arbeidsgivere til å behandle søknader om videreutdanning er forlenget til 22. mars. Fristen er absolutt.

Arbeidsgivere er kommuner, fylkeskommuner, private skoler, statlige skoler eller private barnehager.

Arbeidsgivere skal behandle søknader til

  • videreutdanning for lærere
  • rektorutdanning
  • videreutdanning for barnehagelærere
  • styrerutdanning
  • lærerspesialistutdanning
  • stipendordning for PPU/YFL
  • videreutdanning for yrkesfaglærere
  • lærerspesialistfunksjon