Nordland først ute med viktig partnerskap mot mobbing

Partnerskapet mot mobbing. F.v.: Levi Gårseth-Nesbakk fra Nord universitet, Miriam Mærlen fra Elevorganisasjonen, Anne Lindbo fra Pbl, Anne-Merethe Larsos Kristensen fra Fagforbundet, fylkesråd Hild-Marit Olsen, Fylkesmann i Nordland Tom Cato Karlsen, Per-Oscar Schjølberg fra KS, Reinert Aarseth fra Nordland idrettskrets og mobbeombud i Nordland Lasse Knutsen. Foto: Susanne Forsland/Nordland Fylkeskommune
Partnerskapet mot mobbing. F.v.: Levi Gårseth-Nesbakk fra Nord universitet, Miriam Mærlen fra Elevorganisasjonen, Anne Lindbo fra Pbl, Anne-Merethe Larsos Kristensen fra Fagforbundet, fylkesråd Hild-Marit Olsen, Fylkesmann i Nordland Tom Cato Karlsen, Per-Oscar Schjølberg fra KS, Reinert Aarseth fra Nordland idrettskrets og mobbeombud i Nordland Lasse Knutsen. Foto: Susanne Forsland/Nordland Fylkeskommune

Flere samfunnsaktører har nå gått sammen i Norges første regionale partnerskap mot mobbing. Partnerskapet skal ha en mobbeforebyggende innsats fra barnehagenivå opp til høgskole- og universitetsnivå.

- Dette partnerskapet er et viktig bidrag på veien mot lavere mobbetall og krenkelser mot barn og unge. Det er nå arbeidet begynner. Vi skal gjennomføre det vi har forpliktet oss på og vi skal få det til sammen, sa fylkesmann Tom Cato Karlsen under lanseringen torsdag 22. august.

- Fylkesmannen er håndhevingsorgan i skolemiljøsaker. Vi ser dessverre for mange eksempler på hva krenkelser kan gjøre med barn og unge og deres familier. Klumpen i magen, hjertebanken, halsen som snører seg. Utrygge barn har dårlige læringsforutsetninger. Alle voksne har en plikt til å se dette og gjøre noe med det, understreket fylkesmannen. 

Initiativ fra mobbeombudet

Høsten 2018 inviterte mobbbeombudet de største aktørene i Nordland til et samarbeid i kampen mot mobbing. Resultatet etter flere møter ble "Partnerskap mot mobbing i Nordland", som ble lansert torsdag.

- Vi vet at mobbing ikke er noe som foregår på en isolert arena. Det skjer i barnehagen, på skolen, i fritidsklubber, på nett og ellers i lokalsamfunnet. Derfor er jeg veldig glad for at vi har fått med oss så mange store aktører til å forplikte seg til å ta sin del av samfunnsansvaret i kampen for et mobbefritt Nordland sier mobbeombud Lasse Knutsen.

Felleskap

Fylkesmannen i Nordland, Nord universitet, KS Nord-Norge, Norges idrettsforbund Nordland, PBL, Fagforbundet og Elevorganisasjonen er partene som har inngått partnerskapet sammen med fylkeskommunen. De har hver for seg laget egne mobbeforebyggende tiltak som de skal jobbe med.

- Jeg har virkelig tro på at vi i felleskap har mulighet til å kunne gjøre en forskjell. Konsekvensene for den enkelte som blir utsatt for mobbing kan være helt fatale. Det må vi ikke glemme, sier mobbeombud Lasse Knutsen.