Følg med på Utdanningsdirektoratets nettsider om corona

Skoleeiere og skoleledere oppfordres til å følge med på Utdanningsdirektoratets nettsider om corona for å følge med på de siste rådene for barnehager og skoler.

Her finner du oppdatert informasjon om

- hvilke forventninger som er til elevenes opplæring

- særskilte forhold

- eksamen og prøver

og mye mer.

Vær særlig oppmerksom på punktet om standpunktvurdering:

"For at alle elever skal få standpunktkarakterer i fag sommeren 2020, er det viktig at ungdomsskolene og videregående skoler prioriterer opplæring som sikrer elevene vitnemål. Kunnskapsdepartementet kommer så raskt som mulig tilbake med en avklaring rundt eksamen."

Sidene oppdateres kontinuerlig.