Videreutdanningstilbud for skoleledere

Våren 2020 tilbys to videreutdanninger for skoleledere i grunn- og videregående skole i Digitalisering og ledelese og Juss for skoleledere. Søknadsfrist er 15. november.

Begge tilbudene er modulbasert, og er for skoleledere med rektorutdanning eller tilsvarende.

Digitalisering og ledelse

Studiet skal gi deg som er skoleleder kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å kunne se muligheter og løse utfordringer og problemer ved din skole, og føre til konkret forbedring og endring i skolen. Studiet er praksisnært og forskningsbasert.

Juss for skoleledere

Studiet skal gi deg som er skoleleder kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å kunne løse utfordringer og problemer ved din skole. Studiet er praksisnært og forskningsbasert.