Ukeplanundersøkelsen er nå sendt ut

(Foto: Comfreak / Pixabay.com)

Nord universitet ønsker å forske på undervisningen som er gjennomført under coronaepidemien i uke 12-19. Invitasjon til lærere er nå sendt ut.

Undersøkelsen er en innsamling av empirisk materiale som vil kunne være et kvantitativt materialgrunnlag for videre forskning om temaet. Jo flere som deltar jo mer får vi vite om organisering av læring og skolehverdagen i Nordland under covid-19 pandemien og hjemmeskoleperioden.

Vi håper at lærere får tilsendt denne informasjonen fra sine ledere. Du finner også informasjon i menyen til høyre.

 

Kontaktpersoner

Professor Ellen Sæthre-McGuirk ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og kultur ved Nord universitet

Professor Ellen Sæthre-McGuirk ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og kultur ved Nord universitet (Foto: Nord universitet)

Dosent Trond Lekang ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og kultur ved Nord universitet.

Dosent Trond Lekang ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og kultur ved Nord universitet. (Foto: Trond Lekang / Nord universitet)