Tilskudd for å oppgradere FEIDE

Kommuner og fylkeskommuner kan nå søke om tilskudd for å oppgradere til FEIDE versjon 2.0

Oppgraderingen til FEIDE 2.0 er ett av flere tiltak i den teknologiske skolesekken. Med den nye versjonen vil det åpnes for flere muligheter.

Kommuner og fylkeskommuner som ikke allerede har oppdatert til versjon 2.0 kan nå søke om inntil kr 50 000,- i støtte fra Utdanningsdirektoratet. Søknadsfrist er 30. september.