Seminarer - eTwinning

(Foto: Faksimile eTwinning / etwinning.no)

I februar og mars arrangeres det to seminarer om teknologi for lærere.

Seminaret "Teknologitrender i utdanningen" arrangeres i Tallinn 13. til 15. februar 2020. Målgruppen er lærere med elever i alderen 9-14 år. Seminaret er et internasjonalt samarbeid mellom flere land, og det forventes at deltakerene finner seg partnere og gjennomfører prosjekt med elevene sine i løpet av 2020.

Seminaret "Coding og computational thinking and creativity" arrangeres i Oslo 18. til 20. mars 2020. Målgruppen er lærere på ungdomstrinnet. Også her forventes det at deltagere finner seg en prosjektpartner og gjennomfører prosjekt med elevene.

Begge seminarene har engelsk som arbeidsspråk. Deltakelse dekkes (reise og opphold). Det er begrensede plasser.

Søknadsfrist er 10. desember.