Råd til undervisning hjemme

Hjemmeundervisning
Hjemmeundervisning (Foto: mohammed Hassan / Pixabay.com)

Utdanningsdirektoratet har noen råd til undervisning i hjemmet.

På nettsidene deres finner dere enkle råd om blant annet hvordan opplæringen kan foregå, viktige ting å tenke på som for eksempel personvern med mer.

Vi minner skolene om at det er veldig viktig å sørge for god opplæring spesielt til elever som skal ha en standpunktkarakter. Det vil si elever på 10. trinn og elever i videregående opplæring.

Noen utfordringer som Fylkesmannen har plukket opp de siste dagene er at mange elever opplever en stor mengde oppgaver, og at lærere må være bevisste på å være tydelig på fordeling av arbeid gjennom uka.

Husk også de praktisk og estetiske fagene, du finner mange tips om dette på nett og sosiale medier.