Nytt til barnehage- og skolestart 2019

Forslag til endringer i barnehageloven og to nye fag i grunnskolen og videregående skole. Dette er noe av det som er nytt til barnehage- og skolestart høsten 2019.

Barnehage

Regjeringen sendte 12. august nye regler om barnehagemiljø ut på høring med frist 13. november.

Fra 1. august er maksprisen for foreldrebetaling i barnehage kr 3040,-.

Ordningen med gratis kjernetid utvides til også å gjelde 2-åringer.

Grunnskole

Nytt valgfag - Praktisk håndverksfag. Skoler som ønsker det, kan tilby dette valgfaget fra høsten 2019.

Ny felles gjennomføringsperiode for nasjonale prøver 2. til 27. september.

Leirskole eller annen tur med minst 3 overnattinger lovfestet. Ny § 13-7 b i opplæringsloven.

Videregående opplæring

Fylkeskommunene kan nå tilby kryssløp fra VG1 studiespesialisering til alle VG2 yrkesfag.

Deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B unntas fraværsgrensen