Nytt planleggingsverktøy i læreplanvisningen på udir.no

I uke 20 kommer det et nytt planleggingsverktøy som gir støtte til å ta i bruk nye læreplaner.

For å kunne ta i bruk verktøyet må skoleeier aktivere dette i nye FEIDE.

I planleggingsverktøyet vil du som lærer kunne hente ulike deler fra læreplanverket, planlegge undervisningen og legge inn kommentarer.

Du kan lese mer om verktøyet på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.