Nye kommuner - nye statistikker

(Foto: Jae Rue / Pixabay.com)

Som følge av kommunesammenslåinger 1. januar 2020 blir det endringer i visningen av tall og statistikker for skoler i disse kommunene.

Dette gjelder kommunene
Ballangen, Hamarøy, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord.

Tall til og med 2019 vil vises på de gamle kommunenavnene. Det vil si at skal du hente tall fra for eksempel Narvik for 2019, må du velge Narvik (UTGÅTT). Den nye kommunen Narvik vil ha tall fra og med 2020.