Nettbaserte tilbud for ungdomsskoleelever

(Foto: Thomas Ulrich / Pixabay.com)

I mai er det søknadsfrist for to nettbaserte tilbud for ungdomsskoleelever. Ett tilbud for høyt presterende elever i matematikk, og ett tilbud for tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag.

Tilbud for høyt presterende ungdomsskoleelever i matematikk

Dette nettbaserte tilbudet er en unik mulighet for motiverte elever å komme litt videre i matematikken, men også komme i forkant når de begynner på videregående. I det virtuelle klasserommet møter de elever fra ulike skoler, som har samme interesse og engasjement for matematikk.

For skoleåret 2020-2021 er det en egenandel på kr. 1500,- som dekkes av elevens skole. Ved påmelding innen 15. mai reduseres egenandelen til kr. 1000,-.

Tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag på 8.- og 9. trinn

Fleksibel opplæring er et nettbasert tilbud som er ment som et suplement til opplæringen i matematikk og naturfag.

Tospråklige lærere gir støtte i norsk, arabisk, tigrinja og somali i form av sanntidsundervisning, og elevene får tilgang til en læringsportal som inneholder læringsressurser på norsk og morsmål. Skoler som ikke har fått tak i tospråklige lærere kan søke om plass til elevgrupper eller enkeltelever på ett eller flere av språkene.

Tilbudet er for følgende elevgrupper:

  • Elever i ungdomsskolen med vedtak om særskilt språkopplæring
  • Elever i innføringstilbud i videregående opplæring, for eksempel i kombinasjonsklasser
  • Deltakere i grunnskole for voksne som jobber med emner i matematikk og naturfag på 8. og 9. trinn

Søknadsfrist for skoleåret 2020-2021 er 29. mai.