Lærere og skoleledere må sikre standpunktvurdering

(Foto: Tumisu / Pixabay.com)

Utdanningsdirektoratet ber nå skoleledere og lærere prioritere å sikre et grunnlag for å sette standpunktkarakter.

De viktigste elevgruppene å prioritere er elever på 10. trinn og elever i videregående opplæring. Det er ikke anledning til å benytte halvårsvurderingen etter første semester alene som standpunkt.

Det må også vurderes hvordan man kan sikre grunnlag for å gi standpunktvurdering i fag på ungdomstrinnet som avsluttes før 10. trinn. Dette kan f.eks. være valgfag og ofte praktisk og estetiske fag som mat og helse.

Følg med på Utdanningsdirektoratets sider som kontinuerlig oppdateres.