Kompetansepakke programmering og algoritmisk tenkning

(Foto: Faksimile / Udir.no)

Utdanningsdirektoratet har nå lansert en digital kompetansepakke for programmering og algoritmisk tenkning. Pakken er for 1. til 10. trinn.

Pakken består av fem moduler. En fellesmodul og en modul for hvert av fagene hvor programmering og algoritmisk tenkning blir viktig. Dette er
- Matematikk
- Naturfag
- Kunst og håndverk
- Musikk

Pakken er åpen for alle.

Skoleeier eller skoleleder bestemmer om kompetansepakken skal tas i bruk i sin kommune/ved sin skole.