Hvordan beskytte barn mot skadelig innhold på nett?

(Foto: Thomas Ulrich / Pixabay.com)

Svært mange barn i barnehage og skolealder bruker nettbrett/pc i hverdagen. Utdanningsdirektoratet har en veileder for hva barnehage- og skoleeiere skal gjøre for å hindre at de får tilgang til skadelig innhold på nett.

Veilederen sier noe om hva som kan være skadelig innhold, ansvar og hvordan man kan jobbe forebyggende.

I tillegg gir veilederen noen råd om tekniske løsninger for skjerming, tiltak og anbefalinger.