Høring midlertidige forskriftsendringer om fravær i grunnopplæringen

(Foto: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby / Statsministerens kontor)

Kunnskapsdepartementet sender nå på høring forslag om midlertidige endringer i forskrift til opplærings- og friskoleloven.

Forslaget innebærer at fravær fra og med 13. mars 2020 og ut skoleåret 2019/2020 ikke skal regnes som udokumentert etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Videre skal fravær i denne perioden for elever i grunnskolen og videregående skole ikke føres på vitnemål og kompetansebevis.