Hjemmeundervisning i praktiske og estetiske fag

Det kan være vanskelig å finne gode opplegg for å undervise i de praktiske og estetiske fagene hjemme. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har en ressursbank.

I denne finner du også tips til hjemmeundervisning i for eksempel musikk.

På sidene finner du også lenker til andre nasjonale sentre som har tips og ideer til sine fagområder.