Fag- og timefordeling 2019-2020

(Foto: Elisabeth Kleiva Vian / Fylkesmannen i Nordland)

I rundskrivet Udir-1-2019 finner du siste nytt om endringer i fag-og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet.

Skoleåret 2019-2020 er siste år før de nye læreplanene innføres. Det er derfor ikke de store endringene i fag- og timefordeling og tilbudsstruktur.

For grunnskolen er det innført et nytt valgfag - Praktisk håndverksfag. Skoler som ønsker å tilby dette faget benytter forsøksplanen i valgfaget Praktisk håndverksfag som du finner under læreplaner på udir.no.

For videregående innføres det et nytt lærefag på VG3 - Bore- og brønnfaget- som bygger på VG2 anleggsteknikk. Det yrkesfaglige utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon er avviklet fra dette skoleåret.

Nytt er også at elever fra VG1 studiespesialiering kan søle kryssløp til alle VG2yrkesfag. Det er opp til fylkeskommunen om de ønsker å tilby denne ordningen.

1. august 2020 innføres det nye læreplaner på 1.-9. trinn i grunnskolen og VG1 i videregående skole.