Alle ansatte i skoler regner som nøkkelpersonell med samfunnskritisk funksjon

(Foto: Steve Riot / Pixabay.com)

Fra 18. mai er ansatte i barnehager og skoler regnet som viktig personell i håndteringen av koronakrisen. Dette gjelder også administrativ ledelse og kritisk driftspersonell.

– Jeg er glad for at de dyktige ansatte skolene nå regnes som personell med samfunnsviktige funksjoner. Det betyr at barn av lærere og andre ansatte i skolen skal få et tilbud utover vanlig åpningstid, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i pressemeldingen.

Fra 13. april har ansatte i barnehagen og på skolens 1. til 4. trinn blitt regnet som samfunnskritisk personell.

Hvis barnehagene og skolene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til.