Øremerkede midler til lærertetthet i grunnskolen fra høsten 2018

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

I revidert statsbudsjett har regjeringa øremerket midler til kommunene for innføring av lærernorm fra høsten 2018.

Stortinget vedtok i vår en lærernorm for grunnskolen gjeldende fra høsten 2018. På 1. til 4. trinn skal det være 16 elever pr. lærer og på 5. til 10. trinn skal det være 21 elever pr. lærer. Dette gjelder i ordinær undervisning. Fra høsten 2019 skal dette ytterligere reduseres til henholdsvis 15 og 20 elever.

I revidert statsbudsjett har regjeringen øremerket midler til kommunene som skal dekke økte kostnader. Tilsammen får kommunene mer enn det er bergnet at de trenger, sier Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Du kan lese mer om de øremerkede midlene til økt lærertetthet i pressemeldingen fra regjeringen.