Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Kommunene kan nå søke om midler for 2018

Departementet ønsker også i 2018 å stimulere kommunene til en ekstra innsats rettet mot nyankomne minoritetselevers svømmeferdigheter. 

Kommunene kan nå søke Fylkesmannen om tilskudd på inntil kr. 1 750 per elev. Midlene er beregnet for barn, unge og voksne i grunnopplæringen.

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. Denne gruppen er også overrepresentert i ulykker på grunn av manglende svømmeferdigheter. Målet er å redusere risikoen for ulykker og å gjøre elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen, dvs. at elevene skal være svømmedyktige etter fjerde årstrinn.

Informasjon om muligheten for å søke midler er også sendt postmottak i kommunene i Nordland.

Søknadsskjema og mer informasjon om tildeling av tilskudd finner du til høyre på denne siden. Søknadsfrist: 15. juni 2018.

Kontaktpersoner

Dokumenter