Grunnskolelærerutdanning master 1-7 - Lule- og sørsamisk

Nå kan du søke om opptak til lule- og sørsamisk grunnskolelærerutdanning Master 1-7.

Dette er et nytt tilbud ved Nord universitet som starter opp høsten 2018.

Kontaktpersoner