Vitnemålsmerknad grunnskole og videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet har nå bestemt vitnemålsmerknader for vitnemål i grunnskolen og videregående opplæring i forbindelse med avlyst eksamen denne våren.

Vitnemålsmerknaden som skal brukes denne våren er:

VMM39: "Eksamen avlyst for elever våren 2020 på grunn av koronavirus"

Dere må kontakte egen leverandør av skoleadministrativt system for å sjekke om denne merknaden legges inn der.