Oppdatert informasjon om fag og svenneprøver og eksamen

(Foto: Mike Lenderer / Pixabay.com)

Kunnskapsdepartementet har fastsatt unntak fra kravene til gjennomføring av fag- og svenneprøver slik at så mange lærlinger som mulig kan gjennomføre fag- og svenneprøver denne våren.

Denne våren er det mulig å avkorte læretiden. I tillegg er det anledning til å gjøre unntak fra kravene til at hele prøvenemnda må være tilstede under fag-, svenne-, prakisbrev- og kompetanseprøver ut dette året.

Oppsummert er det unntak fra:
- kravet om å fullføre læretiden etter bestått prøve
- kravet til omfang av opplæring i bedrift før man kan meldes opp til prøve for dem som er permittert eller oppsagt. Kandidaten må samtykke til opplæring
- kravene til at hele prøvenemda er tilstede

Eksamen

Hvis det er et krav i læreplanene at eksamen avlegges før fag- eller svenneprøve, må lærlingene fremdelse ta eksamen. Disse elevene bør få gjennomført eksamen denne våren. Se utdanningsdirektoratets nettsider for hvilke fag dette gjelder.

Fylkeskommunen kan denne våren arrangere Ny, utsatt og særskilt (NUS) eksamen sammen med privatister.