Nasjonale prøver høsten 2019

Høsten 2019 er det felles gjennomføringsperiode for alle nasjonale prøver på 5. trinn og 8. og 9. trinn. Gjennomføringsperioden er fra 2. til 27. september.

Skolene må lage en plan for gjennomføringen slik at de sikrer at alle elever får mulighet til å gjennomføre i denne perioden. Ved midnatt 27. september stenger tilgangen, og det blir ikke mulighet til å registrere resultater eller gjennomføre prøvene etter dette.

Skolene må huske på:

- alle elever på de aktuelle trinnene skal registreres i PAS prøver
- dersom elever skal ha fritak, skal det fattes enkeltvedtak om dette før gjennomføringen, og det skal registreres fritatt på eleven i PAS
- I lesing og lesing på samisk 8. og 9. trinn er det åpne oppgaver som må scores av lærer. Dette MÅ gjøres innen fristen 27. september
- elever som av ulike årsaker ikke får gjennomført, men som ikke er fritatt, skal registreres som Kunne ikke delta. I kolonnen for Manglende besvarelse skal det stå 0 når gjennomføringen er ferdig
- registrere avgiverskole - da vil avgiverskolen få tilgang til resultatene for sine elever

Det er rektor som er ansvarlig for gjennomføringen på den enkelte skole. Skoleeier må følge opp sine skoler, og i god tid før fristen etterspørre der det er mangler i gjennomføring eller registrering. I PAS prøver under Gjennomføringsstatus finner skoler og skoleeier enkelt oversikt.

Andre prøver

Påmelding til kartleggingsprøver og læringsstøttende prøver finner du i PAS prøver.