Muntlig eksamen i videregående avlyses

(Foto: Annick Vanblaere / Pixabay.com)

Kunnskapsdepartementet har bestemt at også muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen for elever i videregående avlyses. Eksamen for privatister og fag- og svenneprøver gjennomføres mest mulig som normalt.

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har publisert en veileder for gjennomføring av privatisteksamen.

Veilederen gir tips og råd om hygiene og rengjøring. Kandidatene må ha en avstand på minst 2 meter i eksamenslokalet og det bør ikke være mer enn 50 kandidater pr. gruppe.

Enkelte privatister kan være syk på eksamensdagen, eller av andre smittevernhensyn være ute av stand til å gjennomføre eksamen. Det vil komme en egen tolkningsuttalelse om dette.

Veilederen vil være dynamisk og dere finner den på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.