Klagesensur Eng0012

Klagesensuren for ENG0012 er nå igang. Vi beregner å være ferdig senest kl. 1500 torsdag 4. juli

Fylkesmannen i Nordland er ansvarlig for gjennomføring av klagesensur for engelsk skriftlig eksamen grunnskole (ENG0012).

Klagenemndene er i full gang med behandling av klagene. Så snart klagebehandlingen er ferdig, kan resultatene hentes i PAS.

Grunnskoler med elever som har klaget må sørge for at begrunnelsene blir videresendt til klager. Dersom eleven får ny karakter, må det skrives ut nytt vitnemål. Inntakskontorene i fylkene, vil hente nye karakterer for bruk i inntak.