Informasjon om privatisteksamen sendt til eksamensansvarlige

Utdanningsdirektoratet har sendt ut informasjon om vårens eksamen på e-post til eksamensansvarlige i fylkeskommuner og voksenopplæringer med registrerte privatister.

I e-posten finner dere informasjon om hva som må gjøres i PAS eksamen, samt mer informasjon om selve eksamensgjennomføringen.