Hva skjer med prøver og eksamener nå?

Mange lurer på hva som skjer med eksamen og kartleggingsprøver nå som skolene er stengt.

Oppdatert 16. mars kl. 1130

Skolene er i første omgang stengt frem til 26. mars. Det viktigste nå er at skolene finner gode måter å følge opp elevene gjennom digitale metoder.

Kartleggingsprøver lesing og regning

De obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing og regning på 1. til 3. trinn har gjennomføringsperiode 9. mars til 30. april (oppdatert 16. mars). Disse er papirbaserte og kan derfor ikke gjennomføres slik situasjonen er nå.

Dersom situasjonen endrer seg og skolene igjen åpnes 26. mars vil det være tid til å gjennomføre disse før fristen.

Eksamen

Første eksamensdag for grunnskolen og videregående skoler er tirsdag 19. mai. Slik situasjonen er akkurat nå foreligger det ingen planer om å endre på dette. Dette vurderes fortløpende.

Enkelte er bekymret for at kvaliteten på den undervisningen som nå gis ikke er optimal og hvilke konsekvenser dette får for den enkelte elev i gjennomføringen av eksamen. Dette er momenter som må tas med i den fortløpende vurderingen rundt årets eksamensgjennomføring.

Oppdatert 16. mars: Det jobbes med avklaring rundt eksamen. Det forventes en avklaring i løpet av denne uka, eventuelt begynnelsen av neste uke.

Informasjon

Det legges fortløpende ut informasjon på Utdanningsdirektoratets sider så snart denne er tilgjengelig. Foresatte og elever blir informert av skolen sin. Skoler holdes informert av skoleeier.

For å komme til Utdanningsdirektoratets informasjonssider om coronaviruset, benytt knappen i menyen til høyre.