Fellessensur grunnskole er ferdig

Fellessensuren for skriftlig eksamen i grunnskolen er nå ferdig. Skolene kan hente karakterer i PAS- eksamen

Kontaktpersoner