Endring i valgfag trafikk og trafikalt grunnkurs på grunn av koronasituasjonen

(Foto: succo / Pixabay.com)

Elever som ikke har gjennomført praktisk førstehjelp våren 2020, vil likevel få bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs. Elevene får utsettelse til å ta praktisk førstehjelp fram til 31.10.2020

Dette gjelder for elever som tar trafikalt grunnkurs som en integrert del av valgfaget trafikk eller tar trafikalt grunnkurs i regi av offentlig grunnskole.

Kontaktpersoner