Eksamen avlyst for store deler av grunnopplæringen

(Foto: Annick Vanblaere / pixabay.com)

Regjeringen har idag besluttet å avvlyse alle eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole. Endret 31. mars kl. 1530 med oppdatering i forhold til deltakere i voksenopplæring på grunnskoleområdet.

Det betyr at ingen elever på 10. trinn får gjennomføre eksamen denne våren. Dette gjelder både den skriftlige eksamenen og den muntlige. Ordinære eksamener for deltakere i voksenopplæring på grunnskoleområdet er også avlyst.

For elever i videregående opplæring avvlyses alle skriftlige eksamener. Det vil vurderes nærmere om det er mulig å gjennomføre muntlige, muntlig-praktiske og praktiske prøver. Det må også vurderes videre hvilke løsninger som kan finnes for privatister, både i voksenopplæring på grunnskoleområdet og i videregående opplæring. Det samme gjelder fag- og svenneprøver.

Dette betyr at alle elever vil få standpunktkarakter som eneste karakter i mange fag. Skolene må prioritere å skaffe vurderingsgrunnlag for elever som skal ha standpunktkarakter i fag. Kravet om å sette standpunktkarakter før lokal eksamen gjennomføres og før fellessensur gjennomføres gjelder ikke denne våren. Skolene kan derfor utnytte hele perioden frem til skoleslutt for å gjøre standpunktvurdering.

Kravene som gjelder for klage på standpunktkarakter gjelder fremdeles.